iDnes.cz cituje náš web TPMS-expert

Server auto.idnes.cz cituje náš web v článku, který se týká povinnosti TPMS.

František Dvořák na webu auto.idnes.cz dne 23. října uveřejnil článek, který pojednává o povinnosti TPMS u nových aut. Článek se věnuje nešvaru podhuštěných pneumatik a upozorňuje řidiče, že od 1. listopadu je povinnost montovat do nových vozidel TPMS. Dále zde cituje informaci z našeho webu, která uvádí, že vozidla s nefunkčním TPMS nejsou způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Dále upozorňujeme, že i pojišťovny budou krátit pojistné plnění v případě, že účastníkem havárie bude auto s nefunkčním TPMS.

Back to top